Тубусна горелка за слъчоглед Bisolid EVO xx R tsc

Горелките Bisolid EVO xx R tsc представляват модулираща тубусна горелка с пълно механично самопочистване. Тези горелки са предназначени за монтиране към различни видове водогрейни котли. Горелката оползотворява слънчогледови пелети, като получената топлинна енергия се усвоява от топлообменната повърхност на котелното тяло, към което е монтирана. Горивото и въздухът се смесват по контролиран начин и това е причината за еколо-гично горене и висока ефективност.

Специална цена!

Безплатна доставка!

Може да имате нужда от:

Предимства на тубусна горелка Bisolid EVO

Тубусната горелка осигурява специализирано изгаряне на дървесни или слънчогледови пелети със специално разработени тубуси за високоефективна работа и на 2- та вида горива:
    •     Допълнително увеличаване на окислителната площ чрез ротация на тубуса, което води до висококачествено и екологично чисто изгаряне на пелетите.
    •    Иновационна непрекъсната система на самопочистване, без необходимост от прекъсване на горивния процес, постигната чрез ротация на горивния тубус. Без консумативи и допълнителни разходи.
    •    Постига се равномерно топлинно натоварване на горивната глава благодарение на ротацията, което удължава живота на продукта.
    •    Модерна технология, която не позволява натрупване и запушване на тубуса на горелката.
    •    Висока степен на безопасност.
    •    Висока ефективност.
    •    Висока надеждност на горелката.
    •    Компактни размери.
    •    Лесен монтаж.
    •    Ниски вредни емисии, отговарящи и надхвърлящи най-строгите изисквания на ЕС.
    •    Одобрени за продажба в ЕС.
    •    N- степенна модулация (практически безстепенна) на горелката, съобразена с нуждите на инсталацията, водеща до реална икономия на гориво.
    •    Минимализиране  на включванията и изключвания на горелката - фактор за икономия на горивo.
    •    Самонастройване на горелката - при промяна на определен параметър, останалите параметри се самонастройват автоматично. Лесни пуск и настройка.
    •    Функция "Режим на резерв" – горелката работи на минимална мощност, с минимални разходи за гориво, а при подадена команда от електронното управление бързо развива необходимата мощност.
    •    Функция "Време за оптимизация" – оптимизиране на процеса на достигане на зададената температура при минимален разход на пелети, отчитайки нуждите на конкретната отопляема площ.
    •    Функция "Предварително подгряване" води до много бързо запалване и ниски вредни емисии.
    •    Елементна база само от реномирани производители: Германия, Швеция, Южна Корея и България.
    •    Висококачествен запалващ керамичен елемент, произведен в Япония, който гарантира над 37 000 броя запалвания.

    •    Бездимно палене.
    •    Възможност за управление по температура на водата и по стайна температура.
    •    Възможност за свързване със стаен термостат.
    •    Вграден седмичен програматор.
    •    Възможност за динамично управление на горелките.
    •    Интелигентен алгоритъм на работа при рестартиране, в случай на прекъсване на захранването с електричество.
    •    Безшумна работа.
    •    Студен корпус в работен режим.
    •    Хоризонтално развитие на пламъка - подходящ за повечето конструкции котли, вкл. нафтови. Изключително подходящи за хлебопекарни.
    •    Уникален тубус само за слънчогледови пелети. Слънчогледовите пелети силно се различават от дървесните по физически качества и съдържание. За да се осигури високоефективно и екологично чисто изгаряне с ниски емисии на вредни газове и фини прахови частици, горелките Bisolid се предлагат със специално конструиран тубус и персонализирани настройки. Не е възможно да се постигне високоефективно изгаряне и на дървесни и на слънчогледови пелети без пренастройка на конструкцията.

Технически данни на горелката за слънчоглед