Ротационна тубусна пелетна горелка със самопочистване BISOLID GP_xx_R tsc

Модулиращата тубусна горелка за пелети с пълно механично самопочистване Bisolid GP xx R tsc е предназначена за монтиране към различни водогрейни котли на твърдо гориво.

Тази пелетна горелка оползотворява дървесни пелети, като получената топлинна енергия се усвоява от топлообменната повърхност на котелното тяло, към което е монтирана.

Горивото и въздуха се смесват в горелката по контролиран начин и това е причината за екологично горене и висока ефективност.

Специална цена!

Безплатна доставка!

Може да имате нужда от:

Допълнителна информация за

Предназначение на пелетна горелка Bisolid GP x R tsc

Предназначението на напълно автоматизираната пелетна тубусна горелка серия Bisolid GP xx R tsc в комбинация с водогрейни котли на твърдо гориво е за отопление на жилища с малки и средни размери. Пелетната тубусна горелка е много добро решение за жилища, които се отопляват с котли на дърва, тъй като за присъединяването на пелетната тубусна горелка към водогрейния котел се използва стандартен комплект за асемблиране. Автоматичното електрическо запалване, автоматичното избиране на топлинната мощност (в режим на оптимизация при работа със стаен термостат) и многофункционалното информационно табло за управление на тубусната горелка за пелети, правят използването и лесно и удобно през отоплителния сезон.

Пелетната тубусна горелка серия Bisolid GP xx R tsc е предназначена да изгаря дървесни пелети, съгласно стандарт БДС EN ISO 17225-2:2014, клас ENplus-A1, ENplus-A2 и EN B със съответните качествени характеристики, както и пелети с категория: A, AB, B, BC, C, CD, E, EF съгласно методиката, разработена и прилагана от фирмата-производител.

Пелетните горелки Bisolid GP xx R tsc могат да бъдат монтирани на водогрейни котли на твърдо гориво, с достатъчно висок коефициент на полезно действие. 

Предимства на Bisolid GP xx R tsc

- Иновативна ротационна горивна камера - стабилна ефективност и ниски нива на емисиите с минимална намеса на потребителя.
- Система за смесване на горивото в горивната камера, което повишава почистването на пепелта, подобрява горивния процес и облекчава обслужването.
- Възможност за изгаряне на дървесни пелети с диаметър от 6-8 mm и с ниско качество (високо съдържание на пепел), което не е възможно при горелки с почистване с въздух и /или сгъстен въздух.
- Напълно съвместима с автоматичното управление на широка гама котли на твърдо гориво. Подходяща за монтаж на пещи за изпичане на хлебни изделия.
- Прецизна модулация на мощността.
- Компонентите на горелката са произведени от известни и утвърдени европейски компании, като Германия, Великобритания и др.
- Високо качествен запалващ елемент произведен в Япония, който гарантира над 37 000 броя запалвания.
- Горивната камера е изработена от специална топлоустойчива стомана, което гарантира дълъг експлоатационен живот.
- Ръчен тест на всички функции.
- Индикация на температурата на водата в котела.
- Фотосензор за прецизно откриване и следене интензитета на пламъка.
- Автоматичен старт след пад на напрежението – запазване на последните настройки.
- Защитени с парола нива на достъп - за сервизния техник и производителя.
- Възможност за работа със стаен термостат.
- Възможност за управление на вентилатор за димни газове, което елиминира проблема с тягата на комина и гарантира безопасна работата на продукта.
- Специални мерки за повишаване на надеждността и безопасността на уреда.
- Гъвкава тръба изработена от специален пластмасов материал за свързване на горелката към шнека за гориво, която се топи, когато се появи опасност от обратен огън и не се подава гориво към горелката – в този случай гориво се изхвърля извън опасната зона.
- Стандартният комплект на оборудването включва горивоподаващ шнек за пелети.
Възможност за пускане и спиране с помощта на GSM модул (опция).  

Конструкция и технически данни