Пелетен котел BiSolid Saver C

Котлите, от серия SAVER C, са оборудвани с допълнителна предна вратичка, пелетна горелка и табло за управление, като бързо и лесно (за по-малко от една минута) се преминава от дърва към пелети и обратно. Горелките BISOLID са предназначени само за водогрейни котли BISOLID, изгарят дървесни пелети (Ø 6-8 mm). 

НЕ Е НАЛИЧЕН!

Безплатна доставка!

Може да имате нужда от:

По-високата ефективност в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво се постига благодарение на стоманената, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ).

Предимства

- Възможност за изгаряне на дърва за огрев (с дължина до 400 mm) и на определени видове агро отпадъци - дървесни остатъци от горска и селскостопанска дейност (клони от овощни дървета и други, вършина, кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки), индустриални дървесни отпадъци (кори, изрезки), строителни дървесни отпадъци, брикети и въглища.
- Пространството за зареждане с гориво е увеличено, като гарантира продължително време на работа между две последователни зареждания.
- Котелът е стандартно оборудван с термовентил за автоматично регулиране на дебита на въздух за горене, осигуряващ максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и регулиране на топлинната мощност в широк диапазон.
- Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка.
- Пелетните горелки BISOLID са напълно автоматизирани - запалване, следене на пламъка, продухване на горивната камера. Имат интуитивен LCD дисплей за лесна работа.
- Автоматичната настройка на количеството въздух и гориво съобразно избраната от потребителя температура, осигурява висока ефективност на съоръжението при минимален разход на гориво.
- Горивна камера от жароустойчива стомана, гарантираща надеждна и дългосрочна експлоатация.
- Автоматична модулация на горивния процес, намаляваща броя на спиранията и запалванията, респективно консумацията на гориво и ел. енергия.
- Възможност за регулиране на температурата на топлоносителя в широк диапазон.
- Възможност за работа със стаен термостат и седмичен програматор.
- Управление на циркулационна помпа според температурата на топлоносителя.
- Възможност за управление на димосмукателен вентилатор.
- Безшумна работа и ниска консумация на ел. мощност.
- Защити от обратен огън и самозапалване на горелката, както и от замръзване на топлоносителя.

Конструкция

Котелът представлява заварена конструкция от стоманени ламаринени панели и тръби.Вътрешното пространство е разделено от водна преграда на шахтата за полагане на гориво, горивна а камера и топлообменник, през който димните газове се отвеждат към фукса. Под горивната камера и шахтата за полагане на гориво е разположена подвижна двукомпонентна скара, която се управлява странично с помощта на лост. Първичният въздух се подава, чрез регулиращия клапан на вратичката за почистване на пепелта и за полагане на горивото. Регулирането се извършва ръчно или автоматично от регулатор на мощността (TRV), който се доставя заедно с котела като част от неговите принадлежности. Входът изходът на отоплителната вода се осигуряват от щуцери 11/2". По оста на котела, димоотводът се намира от задната страна. Запалителната клапа се управлява откъм горната част на котела.

1.Капак на бункер за дърва
2.Среден капак
3.Заден капак с клапа
4.Клапа с дръжка
5.Втори ход на котела (позиция на турболизатори)
6.Заден профил
7.Изход за топла вода
8.Фукс ø150
9.Изолационна повърхност
10.Керамични блокчета
11.Вход за студената вода
12.Изпускателен щуцер

13.Капаче за почистване
14.Втулки за крачета
15.Изолация за дъното
16.Подвижна скара
17.Пепелник
18.Дръжка за задвижване
19.Въртяща скара
20.Ос на въртене
21.Врата за горивната камера
22.Клапа за въздух при работа на дърва
23.Преден капак
24.Бункер за дърва
25.Термоманометър

Технически данни

В цената е включен котел BiSolid Saver C, врата за преустройство на котела на пелети, пелетна горелка Bisolid. Бункер за пелети.

1.Вратичка за полагане на горивото
2.Клапа за вторичен въздух
3.Вратичка за сажди
4.Лост за скарата
5.Вратичка за почистване на пепелта

6.Тръби към DBV1 - не са част от котела
7.DBV1 - двупътен охладителен предпазен вентил
8.TRV - терморегулатор на мощността
9.Капак на топлообменника със запалителна клапа