Product inner page

Котел VIADRUS U 22 D е чугунен секционен водогреен котел, разработен за изгаряне на твърдо гориво - въглища, битов кокс. Този котел е предназначен за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти, с температура на водата до 90 °С, при максимално работно свръхналягане до 0,4 МPа.

Не се предлага!!! 

Цена : 0.00 лв
‌ 

Може да имате нужда от:

Предимства на котел Виадрус 22D

Висока надеждност и ефективност
Лесно обслужване и поддръжка

- По-голяма горивна камера
Не изисква висока тяга на комина
Избор на необходимата мощност, според броя на секциите
Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло

Гориво q uзгаряне: дърва - 14-18 [MJ/kg] , влажност до 20%.

Технически данни на чугунения котел